Thursday, October 26, 2023

Ba năm đồng hành – Ngàn quà tặng tri ân cùng SCB

Ngày triển khai: Từ ngày 17/08/2018 Đến hết ngày 15/10/2018.

Đối tượng áp dụng: tất cả Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm Manulife thông qua Văn phòng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) toàn quốc

Nhằm kỷ niệm 03 năm hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Công ty Manulife Việt Nam, cũng như tri ân những tin tưởng của Khách hàng trong thời gian vừa qua, trân trọng gửi tới Quý Khách hàng Chương trình khuyến mại “3 năm đồng hành – Ngàn quà tặng tri ân”

Tặng tiền mặt vào tài khoản Khách hàng cho các hợp đồng thỏa điều kiện được nộp trong thời gian khuyến mại.

Hợp đồng thỏa các điều kiện:

 • Phát hành đến hết ngày 31/10/2018
 • Còn hiệu lực sau thời gian tự do xem xét
 • Phí bảo hiểm thực thu (bao gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm bổ trợ/ tăng cường –nếu có, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm) của năm đầu tiên (gọi tắt là FYP) theo định kỳ đóng phí đang áp dụng trong thời gian khuyến mãi đến thời điểm chốt FYP tương ứng (quy định tại mục “Quy định chung”) của hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện cơ cấu giải thưởng.

Quy định chung của chương trình:

 • Các điều kiện nêu trên được áp dụng trên từng Hợp đồng Bảo hiểm
 • Ngày nộp hợp đồng Bảo hiểm là ngày nộp tại Quầy Dịch Vụ Khách hàng cũa Manulife
 • Không áp dụng chương trình khuyến mại cho hợp đồng bảo hiểm sau:
 • Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại của chương trình có cùng người được bảo hiểm với hợp đồng bảo hiểm được nộp và phát hành trước ngày 16/08/2018 nhưng mất hiệu lực hoặc chuyển đổi thành hợp đồng bảo hiểm giảm (trường hợp không đóng thêm phí bảo hiểm) hoặc hủy trong giai đoạn từ ngày 16/08/2018 đến ngày 08/12/2018
 • Mỗi bên mua bảo hiểm có thể được tặng tiền tương ứng với một hoặc nhiều hợp đồng bảo hiểm thỏa đủ điều kiện chương trình.

Manulife chia thời điểm chốt chương trình thành 03 thời điểm. trong đó hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của Khách hàng đã qua thời gian tự do xem xét tại thời điểm nào sẽ có ngày chốt để tính FYP tương ứng như sau:

 • Lần 1: chốt FYP của Hợp đồng vào ngày 08/10/2018 cho các hợp đồng đã qua thời hạn tự do xem xét tại thời điểm 08/10/2018.
 • Lần 2: chốt FYP của hợp đồng vào ngày 08/11/2018 cho các hợp đồng đã qua thời hạn tự do xem xét tại thời điểm 08/11/2018 và chưa được xét tính tại lần chốt thứ nhất.
 • Lần 3: chốt FYP của hợp đồng vào ngày 08/12/2018 cho các hợp đồng đã qua thời hạn tự do xem xét tại thời điểm 08/12/2018 và chưa được xét tính tại lần 1 và lần 2.

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất