Wednesday, May 8, 2024

BaoViet Bank cho vay ưu đãi cá nhân kinh doanh

Nhằm hỗ trợ cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ nay đến hết ngày 31/12/2018, Ngân hàng Bảo Việt triển khai chương trình “1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi cá nhân kinh doanh” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án vay vốn.

Đối với vay vốn ngắn hạn:

  • Lãi suất ưu đãi 3 tháng đầu là 6,9%/năm hoặc 7,99%/năm, thời gian vay tối thiểu 6 tháng (biên độ điều chỉnh sau 3 tháng đầu với mỗi mức lãi suất là khác nhau);
  • Lãi suất 8,5% trong 6 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 12 tháng;
  • Lãi suất 9,5% cố định trong suốt thời gian vay, vay tối thiểu 01 tháng.

Đối với vay vốn trung, dài hạn:

  • Lãi suất ưu đãi chỉ 6%/năm trong 3 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 24 tháng; – Lãi suất 7,5%/năm cố định trong 6 tháng đầu, vay tối thiểu 24 tháng;
  • Lãi suất 8,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 36 tháng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay đa dạng: bất động sản, xe ô tô bao gồm cả xe ô tô tiêu dùng và xe ô tô kinh doanh, giấy tờ có giá, tiền mặt ký quỹ tại Ngân hàng Bảo Việt.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất