Monday, May 13, 2024

Cảm nghiệm Phúc An Lộc cùng thẻ ACB – JCB

Hoàn tiền 10% ( tối đa 500,000 đồng) dành riêng cho chủ thẻ thanh toán quốc tế JCB tham gia sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Phúc An Lộc.

Nội dung chương trình khuyến mãi:

  • Tặng thẻ thanh toán quốc tế ACB JCB khi tham gia gửi tiết kiệm Phúc An Lộc (Miễn phí gia nhập, phí cấp mới thẻ chip, phí thường niên năm đầu tiên)
  • Hoàn tiền 10 % (tối đa 500,000 đồng) khi chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán đạt doanh số tích lũy từ 1 triệu đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình.

Đối tượng áp dụng: Chỉ áp dụng cho khách hàng tham gia gửi tiết kiệm Phúc An Lộc

Thời gian áp dụng: Từ ngày 08/01/2018 đến hết ngày 31/03/2018 hoặc đến khi hết ngân sách (tùy theo điều kiện nào đến trước)

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

Quy định chung:
– Thông báo giải thưởng: ACB sẽ thông báo cho những khách hàng được hoàn tiền qua SMS/Email.
– Số tiền hoàn lại sẽ được ACB chuyển trực tiếp vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố giải thưởng như trên.
– Giới hạn hoàn tiền:
+ Mỗi chủ thẻ chỉ được hoàn tiền 1 lần duy nhất trong quá trình diễn ra chương trình.
+ Trong trường hợp kết quả chương trình có từ 02 thẻ trở lên cùng đạt điều kiện chi tiêu trong cùng khung thời gian (giờ-phút-giây) thì ACB sẽ căn cứ trên doanh số giao dịch của thẻ từ cao xuống thấp để xét thưởng.
– Không hoàn tiền cho các thẻ hủy hoặc đang hủy trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian hoàn tiền.
– Không hoàn tiền cho thẻ khiếu nại trong thời gian diễn ra chương trình.
– Không hoàn tiền cho giao dịch bồi hoàn/ghi có lại phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch được thực hiện và không trễ hơn ngày cuối cùng của thời gian báo nợ.

Các trường hợp không được áp dụng khuyến mãi:
– Giao dịch thanh toán qua Contact Center 24/7; giao dịch thanh toán qua Telesales;
– Giao dịch rút tiền mặt (rút tiền mặt tại quầy, tại ATM hoặc tại POS hoặc dưới các hình thức khác) và các giao dịch được quy định tương đương với giao dịch rút tiền mặt;
– Tất cả các loại giao dịch được thực hiện trên máy ATM (chuyển khoản, kiểm tra số dư, liệt kê giao dịch, …);
– Giao dịch thanh toán phí cho ACB;

Quy định khác:
– Chủ thẻ phải chịu mọi chi phí phát sinh và các khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) liên quan đến việc hoàn tiền.
– ACB được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của chủ thẻ trúng thưởng trong các hoạt động quảng bá của ACB.
– Quyết định của ACB về việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện trao thưởng cũng như các vấn đề liên quan đến Chương trình là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với chủ thẻ.
– ACB có quyền thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các Điều khoản và Điều kiện này cùng với nội dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng. Để biết thông tin chi tiết mới nhất xin truy cập website www.acb.com.vn.
– ACB không chịu trách nhiệm về việc khách hàng không nhận được thông tin về chương trình khuyến mãi.
– ACB có quyền từ chối trao thưởng cho các trường hợp nghi ngờ gian lận hoặc gian lận của khách hàng.
– Các tranh chấp về thương mại của khách hàng đối với ACB sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận giữa khách hàng và ACB, và sẽ do Bộ Công thương có quyết định giải quyết cuối cùng nếu các thỏa thuận không đạt kết quả.
– ACB cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Công thương, tuân thủ đúng các quy trình về tổ chức chương trình.
– ACB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch.
– ACB có quyền ghi nợ lại tài khoản thẻ của chủ thẻ mà không cần báo trước đối với các trường hợp cộng nhầm tiền thưởng.
– Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình này.

Liên hệ:
Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến Chương trình, chủ thẻ liên hệ:
– Các địa điểm giao dịch của ACB trên toàn quốc hoặc;
– Trung tâm Dịch vụ khách hàng 247 theo số điện thoại (028) 38 247 247 hoặc 1900 54 54 86;
– Bp.CSKH – Trung Tâm Thẻ theo số điện thoại (028) 38 222 022
– Bp. DVKH – Phòng thẻ HN, Điện thoại: (024) 35683790

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất