Tuesday, May 7, 2024

Chạm – Nhận thưởng cho khách hàng sử dụng SC Mobile Banking

Từ ngày 14/3/2018 tới 14/5/2018, Ngân hàng Standard Chartered triển khai chương trình “Đăng nhập ứng dụng SC Mobile Banking để nhận được phần thưởng giá trị” cho khách hàng sử dụng SC Mobile Banking.

Vui lòng xem điều khoản và điều kiện của chương trình tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất