Wednesday, May 8, 2024

Chi tiêu cùng Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan để có cơ hội nhận gói tham dự Olympic trị giá 14.000 đô la Mỹ

Chi tiêu cùng Thẻ Tín Dụng Cá Nhân Shinhan để có cơ hội nhận gói tham dự Olympic trị giá 14.000 đô la Mỹ từ 22/01/2018 đến 29/01/2018.

Chi tiết chương trình

  • Thời hạn chương trình: 22/1/2018 – 29/1/2018
  • Đối tượng khách hàng: Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ có lịch sử tín dụng tốt của Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá nhân (bao gồm cả thẻ ANZ cũ)
  • Nội dung: Đạt từ 150 điểm tích lũy chi tiêu để có cơ hội nhận 1 gói tham dự Olympic trị giá 14.000 đô la Mỹ

Mỗi 100.000 chi tiều bằng VNĐ = 1 điểm. mỗi 100.000 chi tiêu bằng ngoại tệ = 3 điểm

Cách thức tham gia chương trình:

  • Soạn SHCARD-KOREA gửi 6089
  • Lưu ý: Số điện thoại phải được đăng ký với Ngân Hàng cho Thẻ Tín Dụng

Thể lệ chương trình

  • Tổng chi tiêu thanh toán được cộng dồn từ chi tiêu tại máy cà thẻ và trực tuyến trong nước và quốc tế của Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa mà Chủ Thẻ đang sở hữu trong Thời Hạn Chương Trình
  • Gói tham dự sẽ được trao tặng cho chủ thẻ đạt điểm tích lũy chi tiêu cao nhất trong suốt Thời Hạn Chương Trình. Trường hợp có nhiều hơn 1 chủ thẻ đạt điểm tích lũy chi tiêu cao nhất, gói tham dự sẽ được trao tặng cho Chủ Thẻ đạt điểm tích lũy chi tiêu cao nhất sớm hơn
  • Chi tiết điều kiện và điều khoản và gói Olympic: xem tại đây
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất