Wednesday, May 8, 2024

Chi tiêu và nhận cơ hội sở hữu voucher Nguyễn Kim trị giá 40 triệu đồng cùng Shinhan Bank

Chi tiêu và nhận cơ hội sở hữu voucher Nguyễn Kim trị giá 40 triệu đồng và Phiếu quà tặng điện tử Lazada cùng Shinhan Bank.

Thời hạn chương trình: 16/1/2018 – 17/3/2018.

Đối tượng khách hàng: Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ có lịch sử tín dụng tốt (“Chủ Thẻ”) của Thẻ Tín Dụng Visa Cash-back Chuẩn, Thẻ Tín Dụng Visa Cash-back Vàng, Thẻ Tín Dụng Visa Cash-back Platinum, Thẻ Tín Dụng Visa Private Wealth Management (PWM) Platinum, Thẻ Tín Dụng Visa Travel Platinum.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, Chủ Thẻ cần phải thực hiện như bảng sau:

 

Giải chính Giải Phụ
Tất cả hạng thẻ nêu trên Cash-back Chuẩn Cash-back Vàng Cash-back Platinum/PWM Platinum/Travel Platinum
Giải thưởng Phiếu quà tặng Nguyễn Kim trị giá 40 triệu đồng Phiếu quà tặng điện tử Lazada trị giá 300.000 đồng Phiếu quà tặng điện tử Lazada trị giá 500.000 đồng Phiếu quà tặng điện tử Lazada trị giá 1 triệu đồng
Số lượng 1 350 50 100
Số điểm tối thiểu 150 25 60 120

 

Cách thức tham gia chương trình: Soạn SHCARD-CB gửi 6089

*Lưu ý: Số điện thoại phải được đăng ký với Ngân Hàng cho Thẻ Tín Dụng

Thể lệ chương trình:

  • Tổng chi tiêu thanh toán được cộng dồn từ chi tiêu tại máy cà thẻ và trực tuyến trong nước và quốc tế của Thẻ Tín Dụng Visa Cash-back Chuẩn/Vàng/Platinum/PWM Platinum/Travel Platinum mà Chủ Thẻ đang sở hữu trong Thời Hạn Chương Trình
  • Giao dịch trong nước được định nghĩa là giao dịch được thực hiện bằng Việt Nam Đồng. Giao dịch nước ngoài được định nghĩa là giao dịch được thực hiện với loại tiền tệ khác Việt Nam Đồng. Chủ Thẻ sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi chi tiêu 100.000 trong nước và 3 điểm cho mỗi chi tiêu 100.000 nước ngoài.
  • Chi tiết điều kiện và điều khoản xem tại đây.
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất