Wednesday, May 8, 2024

Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn

Ngày triển khai: Từ ngày 15/05/2018 Đến hết ngày 15/08/2018.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức được phép mua chứng chỉ tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hình thức phát hành: chứng chỉ tiền gửi ghi danh

Kỳ hạn Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn: 189 ngày.

Trường hợp ngày đến hạn rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của SCB hoặc pháp luật có liên quan thì ngày đến hạn của chứng chỉ tiền gửi sẽ là ngày làm việc tiếp theo liền kề sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Mệnh giá phát hành: SCB phát hành 06 mệnh giá chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn: 100 triệu đồng, 200 triệu đồng, 500 triệu đồng, 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.

Lãi suất Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn SCB:

 • Lãi suất coupon CCTG: 6,8%/năm.
 • Phương thức trả lãi CCTG: trả lãi cuối kỳ.

Phạm vi phát hành và chuyển nhượng: Tại tất cả đơn vị của SCB trên toàn quốc.

Phạm vi phát hành và chuyển nhượng: Tại tất cả đơn vị của SCB trên toàn quốc.

Quy định chuyển nhượng:

 • Chủ sở hữu Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi.
 • Trong trường hợp khách hàng chuyển nhượng CCTG với thời hạn nắm giữ dưới 15 ngày, số tiền khách hàng nhận được khi chuyển nhượng (sau khi trừ chi phí chuyển nhượng) bằng đúng số tiền khách hàng đã chi ra để mua CCTG.

Các quy định khác:

 • Địa điểm thanh toán khi CCTG đến hạn: tại tất cả các điểm giao dịch của SCB trên toàn quốc.
 • Khách hàng không được thanh toán trước hạn CCTG.
 • CCTG không được tái ký gửi khi đến hạn. Khi đến hạn thanh toán, nếu Khách hàng không đến lĩnh thì SCB sẽ giữ hộ, tạm treo gốc và lãi chờ Khách hàng đến nhận, trong thời gian giữ hộ, tạm treo Khách hàng không được hưởng lãi và không trả phí giữ hộ.
 • CCTG được sử dụng làm tài sản cầm cố tại SCB hoặc tại các tổ chức tín dụng khác theo các quy định hiện hành của SCB và pháp luật có liên quan.
 • Khách hàng bảo quản, cất giữ cẩn thận Chứng chỉ tiền gửi. Các Chứng chỉ tiền gửi bị sửa chữa, rách rời, chắp vá, tẩy xóa, nhàu nát, viết, vẽ dơ bẩn đều không có giá trị thanh toán.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình, tranh chấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Các nội dung khác thực hiện theo các quy định về việc phát hành giấy tờ có giá của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất