Wednesday, May 8, 2024

Chương trình khuyến mại Bảo vệ gia đình, tích lũy tương lai cùng VIB

Nhận phiếu quà tặng tương đương đến 1%/năm lãi suất tiết kiệm khi tham gia 2 sản phẩm Bảo hiểm Prudential và Tiết kiệm tại VIB!Từ ngày 01/08 đến ngày 30/09/2017, VIB phối hợp cùng Prudential triển khai chương trình khuyến mại “Bảo vệ gia đình, tích lũy tương lai”. Theo đó, khi tham gia 2 sản phẩm Bảo hiểm Prudential và Tiết kiệm tại VIB trong thời gian diễn ra chương trình, bạn sẽ được tặng thêm đến 1%/năm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 6 tháng và 18 tháng.

Chi tiết chương trình:

Tham gia bảo hiểm Gửi tiết kiệm (*)
Phí bảo hiểm quy năm (PBH)

(VNĐ)

Kỳ hạn gửi Số tiền tối đa nhận

thêm 1%/năm lãi suất (**)

20 triệu ≤ PBH < 50 triệu 6 tháng 5 lần PBH
50 triệu ≤ PBH < 100 triệu 6 tháng 6 lần PBH
PBH ≥ 100 triệu 6 tháng 7 lần PBH
PBH ≥ 50 triệu 18 tháng 5 lần PBH

Ví dụ: Bạn mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng và tham gia hợp đồng bảo hiểm Prudential tại VIB với PBH 50 triệu đồng/năm. 5 lần PBH là 250 triệu VNĐ. Nếu tiền gửi tiết kiệm của bạn < 250 triệu VNĐ thì bạn sẽ nhận thêm 1%/năm lãi suất trên số tiền gửi. Nếu tiền gửi tiết kiệm của bạn ≥ 250 triệu VNĐ thì bạn sẽ nhận thêm lãi suất 1%/năm trên số tiền 250 triệu VNĐ.

(*) Áp dụng với các sản phẩm Tiết kiệm Thường, Tiết kiệm Lũy tiến, Tiền gửi Lĩnh lãi linh hoạt
(**) Lãi suất tặng thêm được trao cho khách hàng dưới hình thức phiếu quà tặng Esteem với giá trị là bội số của 50.000 VNĐ. Trường hợp giá trị lẻ của khoản lãi ưu đãi từ 10.000 VNĐ trở lên thì sẽ làm tròn thành 50.000 VNĐ.

Điều khoản và điền kiện chi tiết, xem thêm tại đây

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất