Monday, May 13, 2024

Chương trình khuyến mại Hè 2017, Western Union-ABBANK

Chương trình khuyến mại Hè 2017, dành cho các các khách hàng Western Union-ABBANK.

1. Tên chương trình: “Chương trình khuyến mại Hè 2017, Western Union-ABB”.

2. Thời gian triển khai: từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 31/08/2017.

3. Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ chuyển/nhận tiền Western Union (WU).

4. Phạm vi thực hiện: Các đơn vị kinh doanh (ĐVKD) có triển khai dịch vụ WU của ABBANK bao gồm: Chi Nhánh (CN), Phòng Giao Dịch (PGD).

5. Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) chuyển/nhận tiền từ dịch vụ WU của ABBANK.

6. Loại tiền áp dụng: USD, VND.

7. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay và Quay số trúng thưởng.

8. Cơ cấu quà tặng ngay và giải thưởng quay số trúng thưởng:

8.1 Quà tặng ngay: Với mỗi giao dịch chuyển/nhận tiền WU với số tiền tối thiểu từ 400 USD/hoặc 8.000.000 VND tại các điểm giao dịch của ABBANK trên toàn quốc KH sẽ nhận được quà tặng ngay như sau:

Mức Số tiền chuyển/nhận (X) Loại quà tặng (01 món quà) Số lượng quà tặng
1 Từ 400 USD /hoặc 8.000.000 VND ≤  X < 500 USD hoặc 10.000.000 VND Tiền mặt trị giá 30.000 VND 200
2 Từ 500 USD/ hoặc 10.000.000 VND trở lên Áo Mưa 200 cái

Lưu ý:

 • Chương trình quà tặng ngay có thể kết thúc sớm hơn so với thời gian triển khai nếu hết quà tặng tại các điểm giao dịch của ABBANK.
 • Nếu khách hàng đáp ứng số tiền chuyển/nhận WU ở mức 2 có thể lựa chọn 1 trong các quà tặng ở mức 1,2.

8.2 Giải thưởng quay số:

 • Cách cấp mã dự thưởng: Mã số dự thưởng tương ứng là mỗi mã số chuyển tiền khi KH giao dịch WU tại ABBANK và xuất từ hệ thống báo cáo của WU.
 • Cơ cấu quay số trúng thưởng:Với mỗi mã dự thưởng KH có cơ hội nhận các giải thưởng như sau:
Giải thưởng Chi tiết giải thưởng Số lượng giải thưởng Thành tiền (VND)
Giải Đặc biệt Điện thoại di động Apple Iphone 7, 32GB 01 18.790.000
Giải Nhất Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab E 9.6 01 5.000.000
Giải Nhì Điện thoại di động Samsung Galaxy J5 01 3.500.000
Giải Ba Tai nghe Bluetooth Plantronics Explorer 50 01 1.000.000
Tổng cộng 28.290.000

​Lưu ý:

 • Giải thưởng quay số được quy đổi thành tiền mặt (ngoại trừ giải Đặc biệt).
 • Trong trường hợp KH nhận thưởng bằng hiện vật nhưng thị trường đã hết các mã sản phẩm trên thì ABBANK có thể thay thế bằng sản phẩm khác với giá trị giải thưởng tương đương sau khi được KH trúng thưởng chấp thuận.

9. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình quay số trúng thưởng:

Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

 • Mỗi mã số chuyển tiền WU thành công tại ABBANK sẽ chính là 1 mã số dự thưởng tương ứng.
  Mã số chuyển/nhận tiền WU bao gồm 10 số (ví dụ: 0123456789).
 • Dự kiến trong thời gian triển khai chương trình có 10.000 (10 nghìn) mã số dự thưởng.
 • Một KH có thể trúng nhiều giải thưởng tương ứng với nhiều mã dự thưởng khác nhau. Trường hợp các mã dự thưởng trùng với nhiều giải thưởng KH hàng sẽ được nhận toàn bộ các giải thưởng đó.

Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng quay số:

 • ABBANK sẽ sử dụng phần mềm quay số điện tử xác nhận KH trúng thưởng từ các mã dự thưởng từ giao dịch chuyển/nhận WU đã cấp. Số trúng thưởng sẽ là số trùng với các mã dự thưởng do ABBANK quay ra.
 • Lễ quay số cuối chương trình tổ chức tại Hội sở của ABBANK, địa chỉ số 170 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 06/09/2017 dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, đại diện KH tham dự CTKM, đại diện của ABBANK.
 • Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.

Địa điểm, cách thức, thủ tục nhận thưởng quay số cuối chương trình:

 • KH trúng thưởng sẽ nhận thưởng tại các điểm giao dịch ABBANK, nơi mà KH đã chuyển/nhận tiền WU.
  Khi đến nhận thưởng, KH trúng thưởng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (bản chính còn thời hạn hiệu lực) hoặc Hộ chiếu (bản chính còn thời hạn hiệu lực); Phiếu chuyển/nhận tiền giao dịch WU.
 • Thời hạn cuối cùng ABBANK có trách nhiệm trao thưởng cho KH là 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình.
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất