Tuesday, May 7, 2024

Chương trình khuyến mại Thanh toán nhanh trên MyVIB

Từ ngày 19/07 – 30/09/2017, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) triển khai chương trình “Thanh toán nhanh trên MyVIB”.Chi tiết chương trình như sau:

1. Đối tượng:

Khách hàng của VIB là cá nhân thỏa đồng thời hai điều kiệu sau:

  • Lần đầu tiên sử dụng MyVIB hoặc khách hàng đã có tài khoản Internet Banking nhưng không đăng nhập vào hệ thống từ ngày 01/04/2017 đến 18/7/2017;
  • Sử dụng tính năng thanh toán hóa đơn (không bao gồm thanh toán thẻ tín dụng) hoặc nạp tiền (điện thoại/ tiền game) có giá trị từ 100.000đ trở lên/ giao dịch trên MyVIB trong thời gian diễn ra chương trình.

Chương trình không áp dụng cho Khách hàng Doanh Nghiệp.

2. Khu vực: Toàn quốc

3. Điều kiện và cơ cấu quà tặng:

Quà tặng

Số lượng

Điều kiện

Tổng tiền

(VND)

Hoàn tiền 50.000đ

10.000

Khách hàng thuộc đối tượng chương trình, sử dụng MyVIB để thực hiện thanh toán hóa đơn(không bao gồm thanh toán thẻ tín dụng)hoặc nạp tiền (điện thoại/ tiền game) sớm nhất có giá trị từ 100.000đ trở lên/ lần giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình

500.000.000

Samsung smart phone

1

Khách hàng thuộc đối tượng chương trình, có số lượng giao dịch thực hiện thanh toán hóa đơn (không bao gồm thanh toán thẻ tín dụng)hoặc nạp tiền (điện thoại/ tiền game) sớm nhất nhiều thứ 1 có giá trị từ 100.000đ trở lên/ lần giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình

15.000.000

Go-pro camera

1

Khách hàng thuộc đối tượng chương trình, có số lượng giao dịch thực hiện thanh toán hóa đơn (không bao gồm thanh toán thẻ tín dụng)hoặc nạp tiền (điện thoại/ tiền game) sớm nhất nhiều thứ 2 có giá trị từ 100.000đ trở lên/ lần giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình

7.200.000

Đồng hồ Samsung Gear-fit

1

Khách hàng thuộc đối tượng chương trình, có số lượng giao dịch thực hiện thanh toán hóa đơn (không bao gồm thanh toán thẻ tín dụng)hoặc nạp tiền (điện thoại/ tiền game) sớm nhất nhiều thứ 3 có giá trị từ 100.000đ trở lên/ lần giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình

2.600.000

Kính thực tế ảo Samsung VR

1

Khách hàng thuộc đối tượng chương trình, có số lượng giao dịch thực hiện thanh toán hóa đơn (không bao gồm thanh toán thẻ tín dụng)hoặc nạp tiền (điện thoại/ tiền game) sớm nhất nhiều thứ 4 có giá trị từ 100.000đ trở lên/ lần giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình

2.100.000

Cách thức tham gia:

Bước 1: Thực hiện tải ứng dụng, kích hoạt MyVIB tại đây.

Bước 2: Thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn (không bao gồm thanh toán thẻ tín dụng) hoặc nạp tiền (điện thoại/ tiền game) có giá trị từ 100.000đ

Chi tiết điều kiện và thể lệ của chương trình, xem tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất