Monday, May 13, 2024

Chương trình khuyến mãi Thứ 6 ưu đãi mua sắm trực tuyến cho chủ thẻ tín dụng VIB

Từ ngày 03/03/2017 đến 05/05/2017, khi mua sắm trực tuyến bằng thẻ tín dụng VIB vào mỗi thứ 6 hàng tuần trong suốt thời hạn chương trình, Chủ thẻ sẽ được hoàn tiền 6% trên tổng giao dịch thanh toán trực tuyến hợp lệ trên toàn quốc.Thông tin chi tiết chương trình như sau:

1. Để tham gia, Chủ thẻ gửi tin nhắn theo cú pháp VIB KM 2 gửi 6089 bất cứ thời điểm nào trong suốt thời gian chương trình (chỉ có tin nhắn gửi bằng số điện thoại đã được đăng ký trong hệ thống khách hàng thẻ tín dụng VIB mới được xem là đăng ký hợp lệ).

2. Điều kiện và ưu đãi:

Loại thẻ tín dụng Áp dụng cho tất cả các loại thẻ tín dụng
Thời hạn chương trình Từ 03/03/2017 đến 05/05/2017, bao gồm 2 đợt:

  • Đợt 1: từ 03/03/2017 đến 31/03/2017
  • Đợt 2: từ 01/04/2017 đến 05/05/2017
Khuyến mãi Hoàn tiền 6% cho các giao dịch mua sắm trực tuyến thông qua mạng Internet vào mỗi thứ 6 hàng tuần
Tổng số tiền hoàn tối đa 600.000 đồng/đợt/chủ thẻ
Tổng chi tiêu tối thiểu để được nhận hoàn tiền cho các mua sắm trực tuyến vào Thứ 6 6.000.000 đồng/đợt

(bao gồm tất cả giao dịch chi tiêu cà thẻ và thanh toán trực tuyến trong & ngoài nước)

Tổng ngân sách cho toàn chương trình 350.000.000 đồng

*Xem thêm Điều khoản và Điều kiện chi tiết chương trình tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất