Wednesday, May 8, 2024

Chương trình ưu đãi Tết 2018 cùng IVB

Chương trình ưu đãi Tết 2018 cùng IVB dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm.

1. Tên chương trình “Tết vận may – Tiền đầy tay”
2. Đối tượng: Khách hàng cá nhân gửi tiền tại IVB. Áp dụng cho các khoản tiền gửi mới hoặc tái tục trong thời gian của chương trình.
3. Quà tặng:

STT Giá trị tiền gửi mới hoặc tái tục Kỳ hạn tối thiểu Giá trị quà
01 50 triệu đồng ≤ Tiền gửi < 100 triệu đồng 6 tháng 50,000 đồng
02 100 triệu đồng ≤ Tiền gửi < 300 triệu đồng 3 tháng 50,000 đồng
03 300 triệu đồng ≤ Tiền gửi < 500 triệu đồng 1 tháng 100,000 đồng
04 500 triệu đồng ≤ Tiền gửi < 1 tỷ đồng 1 tháng 150,000 đồng
05 Tiền gửi ≥ 1 tỷ đồng 1 tháng 200,000 đồng

4. Điều kiện khác:

– Mỗi Khách hàng được nhận tối đa 02 món quà trong suốt thời gian của chương trình. Không áp dụng cho Khách hàng đang hưởng lãi suất hoặc ưu đãi khác từ IVB.
– Thời gian ưu đãi: Từ ngày 01/02/2018 đến 22/03/2018.
– Chương trình ưu đãi kết thúc khi kết thúc thời gian ưu đãi hoặc vào bất kỳ thời điểm nào khác do IVB quyết định mà không phải báo trước.

* Chi tiết chương trình vui lòng liên hệ với chúng tôi tại quầy giao dịch hoặc gọi đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng theo đường dây 1900588879 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất