Monday, May 13, 2024

Cùng thẻ SCB chắp cánh tương lai

Ngày triển khai: Từ ngày 02/07/2018 Đến hết ngày 15/08/2018.
Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ Quốc tế SCB, bao gồm thẻ tín dụng quốc tế (TDQT) và thẻ thanh toán quốc tế (TTQT), Không áp dụng đối với KH là chủ thẻ Debit doanh nghiệp.

Hoàn 10% tổng số tiền thanh toán tiền học phí vào tài khoản thẻ TDQT/TTQT cho Khách hàng (KH) khi thanh toán bằng Thẻ Quốc tế SCB trong thời gian triển khai chương trình. Cụ thể:
Tổng số tiền thanh toán học phí: Từ 5.000.000 đồng trở lên (hoặc có giá trị quy đổi tương đương khi KH thanh toán bằng các loại ngoại tệ khác)
 Số tiền hoàn: 10%, tối đa 800.000 đồng
Ghi chú: Áp dụng khi thanh toán học phí tại các trường: Mầm non; Tiểu học; Trung học Cơ sở; Trung học Phổ Thông; Đại học; Cao đẳng trong và ngoài nước.
Các quy định khi tham gia chương trình:
  • Để tham gia chương trình, KH vui lòng gửi ảnh chụp/file scan: Hóa đơn giao dịch in ra từ POS và Biên lai thu tiền/Phiếu thu học phí hợp lệ (có đầy đủ chữ ký người thu tiền; người đóng tiền, dấu mộc “Đã thu tiền” và dấu mộc đỏ của trường) về địa chỉ email: chamsockhachhang@scb.com.vn.
  • Ngày giao dịch ghi trên Hóa đơn giao dịch in ra từ POS và Biên lai thu tiền/Phiếu thu phải giống nhau và nằm trong khoảng thời gian triển khai chương trình.
  • Tiêu đề email ghi theo cú pháp: TTHP SCB – Họ và tên chủ thẻ (Ví dụ: TTHP SCB – Nguyễn Văn A).
  • Đối với KH có 02 tài khoản thẻ Quốc tế trở lên thì tổng giao dịch để xét ưu đãi sẽ được tính bằng cách cộng gộp giá trị của mỗi Biên lai thu tiền/Phiếu thu học phí hợp lệ mà KH gửi về email: chamsockhachhang@scb.com.vn và số tiền hoàn sẽ được tặng vào tài khoản thẻ có giá trị giao dịch cao hơn.
  • Thời gian nhận hóa đơn: Chậm nhất ngày 18/08/2018.
Xem chi tiết chương trình tại đây
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất