Wednesday, May 8, 2024

Đặc quyền cho chủ thẻ tín dụng MB Platinum

Từ nay đến hết 31/12/2018, với mỗi doanh số chi tiêu 100 triệu đồng/tháng, Chủ thẻ tín dụng MB Visa Platinum hoặc MB JCB Sakura Platinum sẽ được tặng lượt chơi golf/mỹ phẩm-spa vào tháng kế tiếp với tháng đạt doanh số chi tiêu.* Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng MB Visa Platinum và MB JCB Sakura Platinum (Không áp dụng đối với thẻ VINID MB Visa và Visa Bankplus)
– Với mỗi doanh số chi tiêu 100 triệu/tháng, chủ thẻ được quy đổi 1 lượt chơi golf miễn phí (green fee và caddie fee) hoặc 1 gói sản phẩm Menard.
– Lần chơi golf hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ Menard được tặng sẽ có thời hạn sử dụng trong tháng kế tiếp với tháng đạt doanh số chi tiêu.
– Với các Khách hàng được tặng nhiều hơn 1 lượt chơi golf/tháng, khách hàng có thể tặng lượt chơi golf cho người chơi cùng khách hàng.

Nội dung dịch vụ Sân golf Long Thành
(Chỉ áp dụng cho loại sân 9 và 18 hố)
Sân golf Đầm Vạc Menard
Đặt dịch vụ/sản phẩm

Đặt trước ít nhất 02 ngày so với giờ ra sân thực tế vào ngày thường và 03 ngày so với giờ ra sân vào ngày lễ và cuối tuần. Giờ tiếp nhận đăng ký: 8h00 – 17h00. Nếu Khách hàng đăng ký sau 17h00 sẽ được tính thời điểm đăng ký là vào ngày kế tiếp.

​Đặt trước ít nhất 02 ngày so với giờ ra sân thực tế vào ngày thường và 03 ngày so với giờ ra sân vào ngày lễ và cuối tuần. Giờ tiếp nhận đăng ký: 8h00 – 17h00. Nếu Khách hàng đăng ký sau 17h00 sẽ được tính thời điểm đăng ký là vào ngày kế tiếp.

Đặt trước 02 ngày so với giờ sử dụng dịch vụ (áp dụng cho cả ngày cuối tuần, ngày lễ và ngày thường). Giờ tiếp nhận đăng ký: 8h00 – 17h00. Nếu Khách hàng đăng ký sau 17h00 sẽ được tính thời điểm đăng ký là vào ngày kế tiếp.

Hủy dịch vụ

Hủy ít nhất trước 02 ngày so với giờ ra sân.

Hủy ít nhất trước 02 ngày so với giờ ra sân.

Hủy ít nhất trước 01 ngày so với giờ sử dụng dịch vụ.

 

Các gói dịch vụ/sản phẩm của Menard áp dụng trong chương trình:

  • Gói 1: FAIRLUCENT DAY CREAM và 1 buổi CHĂM SÓC DA GIẢM STRESS
  • Gói 2: FAIRLUCENT TINH CHẤT TRỊ NÁM và 1 buổi CHĂM SÓC DA GIẢM STRESS
  • Gói 3: 01 WASHING EMBELLIR

Nếu khách hàng không có nhu cầu đăng ký sử dụng đặc quyền trên hoặc đăng ký và hủy dịch vụ trong thời gian cho phép, MB sẽ cộng điểm Loyalty cho Khách hàng như thông thường.

Nếu khách hàng sử dụng đặc quyền trên hoặc hủy dịch vụ ngoài thời gian cho phép, MB sẽ trừ điểm Loyalty cho Khách hàng.

Việc đăng ký và sử dụng đặc quyền chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính.

Mọi thông tin thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Hotline MB247: 1900545426 hoặc 024 3767 4050

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất