Wednesday, May 8, 2024

Đăng ký thẻ tín dụng Shinhan, tận hưởng ngàn ưu đãi hấp dẫn

Đăng ký thẻ tín dụng Shinhan, tận hưởng ngàn ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

1. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 14/05/2018 – 13/07/2018

2. Sản phẩm thẻ áp dụng:

  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Chuẩn, Vàng và Bạch Kim
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Chuẩn, Vàng và Bạch Kim
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Travel Bạch Kim

3. Nội dung khuyến mãi:

Để tham gia chương trình, Chủ thẻ cần nộp đầy đủ hồ sơ mở Thẻ tín dụng mới từ ngày 14/05/2018 – 13/07/2018 đến Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam (“Shinhan”) và Thẻ tín dụng cần được duyệt bởi Shinhan từ ngày 14/05/2018 đến hết ngày 20/07/2018; và cần đáp ứng những điều kiện như bảng sau:

4. Điều kiện và điều khoản áp dụng: Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất