Wednesday, November 1, 2023

Dùng thẻ Eximbank Visa Auto Card nhận ngay quà tặng

Thời gian khuyến mại: 01/09/2018 đến 30/11/2018.

Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng Eximbank Visa Auto Card phát hành mới và hiện hữu.

Đối tượng: chủ thẻ Eximbank Visa Auto Card mới và hiện hữu không áp dụng cho chủ thẻ là CBNV Eximbank.

Giải thưởng chương trình:

  • Giải thưởng miễn phí thường niên: miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ Eximbank Visa Auto Card (bao gồm thẻ chính, thẻ phụ) được phát hành mới trong thời gian khuyến mại. Tổng giải thưởng 150 triệu đồng.
  • Giải thưởng hoàn tiền:

Stt

Loại thẻ áp dụng

Điều kiện

Giá trị giải thưởng

Tổng giá trị
giải thưởng

1 Thẻ mới Thẻ chính phát sinh giao dịch thanh toán từ 500.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại. Hoàn tiền 10% giá trị giao dịch, tối đa 300.000 đồng. 60 triệu đồng
2 Thẻ hiệu hữu Thẻ chính và thẻ phụ phát sinh giao dịch thanh toán từ 500.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại. Hoàn tiền 5% giá trị giao dịch, tối đa 300.000 đồng. 120 triệu đồng

Lưu ý:

  • Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm hơn, cụ thể do ngân sách chương trình có hạn trường hợp có nhiều hơn số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng so với ngân sách chương trình thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm hơn sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng.
  • Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ (bao gồm thẻ mới và thẻ hiện hữu) nhưng chỉ được nhận tối đa 1 giải thưởng trong suốt chương trình khuyến mại, ưu tiên trao thưởng cho thẻ đạt giải thưởng cao hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7:

Điện thoại: 1800 1199

Email: card@eximbank.com.vn

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất