Wednesday, May 8, 2024

Giảm 1.000.000 đồng khi mua sắm tại Nguyễn Kim với thẻ Eximbank

Giảm 1.000.000 đồng khi mua sắm tại Nguyễn Kim với thẻ Eximbank MasterCard khi mua sắm các sản phẩm tại siêu thị Nguyễn Kim từ ngày 04/11.

eximbank-nguyen-kim

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
Email: card@eximbank.com.vn

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất