Wednesday, May 8, 2024

Giảm 1 triệu đồng cho chủ thẻ OCB MasterCard đặt trước Sony XperiaTM XZs

Giảm 1 triệu đồng cho chủ thẻ OCB MasterCard đặt trước Sony XperiaTM XZs khi mua hàng tại siêu thị Nguyễn Kim.

Vui lòng tham khảo chi tiết thể lệ chương trình tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất