Wednesday, November 1, 2023

Giảm 10% dành cho chủ thẻ OCB khi thanh toán tại hệ thống Saigon Swagger

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ OCB tại hệ thống Saigon Swagger trên toàn quốc.

Cụ thể:

  • Giảm 10% dành cho chủ thẻ ATM, Debit, Credit trên tổng hóa đơn khi khách hàng thanh toán bằng thẻ OCB
  • Giảm 15% vào ngày sinh nhật của chủ thẻ trên tổng hóa đơn khi khách hàng thanh toán bằng thẻ OCB
  • Địa điểm: hệ thống Saigon Swagger trên toàn quốc.
  • Thời gian: 10/03/2018 – 10/03/2019
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất