Friday, May 24, 2024

Giảm 10% dành riêng cho chủ thẻ Eximbank tại Yến Sào Tâm

Giảm 10% dành riêng cho chủ thẻ Eximbank tại Yến Sào Tâm từ ngày 15/01/2017 đến ngày 30/04/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank
Eximbank Call Center: 18001199
Email: card@eximbank.com.vn

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất