Saturday, May 11, 2024

Giảm 10% trên hóa đơn khi sử dụng dịch vụ tại The Local Coffee

Giảm 10% trên hóa đơn khi sử dụng dịch vụ tại The Local Coffee từ 10/06/2017 đến 31/12/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất