Sunday, May 12, 2024

Giảm 15% tại website Zanado dành cho chủ thẻ Eximbank-JCB

Giảm 15% tại website Zanado dành cho chủ thẻ Eximbank-JCB.

Thể lệ chương trình: xem tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất