Sunday, October 29, 2023

Giảm 50% cho 05 chuyến GrabCar thành toán bằng thẻ quốc tế Eximbank

Giảm 50% cho 05 chuyến GrabCar thành toán bằng thẻ quốc tế Eximbank thương hiệu Visa/MasterCard.

Thể lệ chương trình: xem tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất