Tuesday, May 21, 2024

Gửi tiết kiệm trung dài hạn hưởng lãi suất thả nổi hấp dẫn cùng VietBank

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất thả nổi điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần đảm bảo không thấp hơn thời điểm gửi tiền. Đồng thời, khi cần vốn đột xuất khách hàng có thể được vay 100% số tiền gửi với lãi suất vay cầm cố ưu đãi.

Cụ thể, khách hàng khi lựa chọn sản phẩm “Tiết kiệm Tích Tài” sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi điều chỉnh theo định kỳ 3 tháng/lần, mức lãi suất sau khi điều chỉnh luôn đảm bảo cao hơn hoặc bằng lãi suất tiền gửi ban đầu.

Khi thời gian gửi tiền đạt từ 12 tháng trở lên đối với kỳ hạn 24 tháng và từ 18 tháng trở lên đối với kỳ hạn 36 tháng, khách hàng có thể cầm cố thẻ tiết kiệm để vay tối đa bằng 100% số tiền khách hàng gửi tiết kiệm với mức lãi suất vay cầm cố ưu đãi nhất .

Ngoài ra, khách hàng còn được linh hoạt lựa chọn hình thức lãnh lãi hàng tháng, hàng quý, hàng năm và một số ưu đãi cộng thêm khác

Với sản phẩm này Vietbank hy vọng giúp khách hàng tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi, hưởng lãi suất hấp dẫn từng thời kỳ, linh hoạt hình thức sử dụng vốn.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây hoặc truy cập website: www.vietbank.com.vn hoặc liên hệ HOTLINE 18001122.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất