Saturday, May 11, 2024

Happy Weekend – Tận hưởng cuối tuần với thẻ tín dụng VIB

Hoàn tiền 30% trên tổng hóa đơn khi thanh toán tại hệ thống nhà hàng: Hoàng Yến Group, San Fu Lou, Moo Beef Steak… bằng thẻ tín dụng VIB vào cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật)Thời gian: từ 27/01/2018 – 25/03/2018

Điều kiện áp dụng:

  • Mức hoàn tiền tối đa 500.000 đồng/hóa đơn.
  • Không được tách bàn, tách hóa đơn, gộp hóa đơn, không được kết hợp đồng thời các chương trình khuyến mại khác.
  • Mỗi khách hàng (bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ) sẽ được hoàn tối đa 2.000.000 đồng trong thời gian triển khai chương trình.

Thể lệ chi tiết và Danh sách các nhà hàng áp dụng vui lòng tham khảo tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất