Saturday, May 11, 2024

HDBank tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu huy động vốn trung dài hạn

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – HoSE: HDB) vừa thông báo về việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trung dài hạn đợt 02 trong năm 2018.

Đây là trái Phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp, có lãi suất cố định, được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có ghi tên người sở hữu và thanh toán bằng Đồng Việt Nam và không phải là trái phiếu tăng vốn cấp 02.

Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của HDBank, đặc biệt là nguồn vốn vốn trung và dài hạn, phục vụ phát triển hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho vay trung dài hạn của HDBank đối với khách hàng.

Đối tượng mua trái Phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty con của tổ chức tín dụng.

Cách đây một tháng, HDBank cũng có thông báo phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu có tính chất tương tự nhằm phục vụ cho mục đích tăng quy mô nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất