Wednesday, May 8, 2024

Hoàn tiền đến 2 triệu VNĐ cho mọi chi tiêu dành cho khách hàng Standard Chartered

Ưu đãi bất ngờ! Hoàn tiền đến 2 triệu VNĐ cho mọi chi tiêu. Đăng ký thẻ tín dụng để nhận ngay ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn.

Từ nay đến hết ngày 29/12/2017, nhận hoàn tiền đến 2 triệu VNĐ đối với thẻ WorldMiles hoặc 1,5 triệu VNĐ đối với thẻ Platinum CashBack cho tổng giá trị các giao dịch thực hiện bằng thẻ tín dụng trong vòng 40 ngày kể từ ngày phát hành thẻ và không trễ hơn 12/02/2018.

Xem Điều khoản và Điều kiện áp dụng tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất