Wednesday, May 8, 2024

Khuyến mãi dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SCB khi mua hàng tại Viễn Thông A

Ngày triển khai:  Từ ngày 26/03/2018 Đến hết ngày 30/04/2018.

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng quốc tế SCB hiện hữu khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa tại Viễn Thông A.
Giảm giá ngay lên đến 500.000 đồng cho Khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa tại Viễn Thông A bằng thẻ tín dụng quốc tế SCB, cụ thể:
STT Sản phẩm áp dụng Giảm giá (đồng/lần/khách hàng) Số lượng ưu đãi
1 Các sản phẩm có giá trị từ 3 đến dưới 5 triệu đồng 200.000 50
2 Các sản phẩm có giá trị từ 5 đến dưới 10 triệu đồng 300.000 40
3 Các sản phẩm có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên 500.000 20
Các quy định khác:
  • Ưu đãi này chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính. Doanh số của thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính trong suốt thời gian triển khai chương trình.
  • Mỗi Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi một lần trên mỗi kênh trong thời gian triển khai chương trình.
  • Kênh áp dụng: Online trên website https://vienthonga.vn và offline tại các cửa hàng của Viễn Thông A trên toàn quốc.
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất