Monday, September 25, 2023

Khuyến mại lớn cùng thẻ tín dụng Eximbank

Thời gian: từ ngày 01/09/2016 đến hết ngày 29/11/2016.
Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng Eximbank-JCB, Visa, MasterCard (không áp dụng cho thẻ Visa Platinum, Violet, UEFA và thẻ đồng thương hiệu).the-tin-dung-eximbank
Nội dung:

Ưu đãi cho thẻ phát hành mới:

  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ tín dụng phát hành mới với điều kiện thẻ phải phát sinh 01 giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ với giá trị từ 300.000 đồng trở lên trong thời gian khuyến mại.
  • Hoàn tiền 700.000 đồng vào tài khoản thẻ đối với thẻ Eximbank-JCB, Eximbank-Visa; tặng 7 voucher Co.opMart (100.000 đồng/voucher) đối với thẻ Eximbank-MasterCard. Điều kiện thẻ có phát sinh doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ tích lũy với trị giá từ 1.500.000 đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại.

Ưu đãi cho thẻ phát hành trước thời gian khuyến mại:

  • Hoàn tiền 300.000 đồng vào tài khoản thẻ đối với thẻ Eximbank-JCB, Eximbank-Visa; tặng 03 voucher Co.opMart (100.000 đồng/voucher) đối với thẻ Eximbank-MasterCard. Điều kiện thẻ có phát sinh 01 giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ với giá trị từ 1.000.000 đồng trở lên trong mỗi giai đoạn chương trình như sau:
    • Giai đoạn 1: từ ngày 01/09/2016 đến hết ngày 30/09/2016.
    • Giai đoạn 2: từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016.
    • Giai đoạn 3: từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 29/11/2016.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7:
Điện thoại: 1800 1199
Email: card@eximbank.com.vn

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất