Thursday, October 26, 2023

Kiều hối Eximbank – Nhận tiền nhanh – Ưu đãi lớn

1. Tên chương trình: “KIỀU HỐI EXIMBANK, NHẬN TIỀN NHANH-ƯU ĐÃI LỚN”

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/03/2022 đến 31/05/2022.

3 .Phạm vi áp dụng: Các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc.4. Hình thức khuyến mại: Giảm phí báo có, cộng tỷ giá khi bán ngoại tệ nhận VND.

5. Đối tượng hưởng khuyến mại: KHCN có phát sinh giao dịch nhận kiều hối từ nước ngoài chuyển về tại Eximbank.

6. Điều kiện tham gia chương trình:

  • KHCN nhận tiền kiều hối tại Eximbank trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Trường hợp nhận qua kênh Swift được tính từ thời điểm điện vào hệ thống Eximbank

7. Ưu đãi áp dụng:

  • Ưu đãi 1: Giảm 50% phí nhận chuyển khoản đến từ nước ngoài (phí báo có) đối với khách hàng nhận kiều hối qua điện Swift bằng tài khoản mở tại Eximbank.
  • Ưu đãi 2: Cộng tỷ giá khi khách hàng bán ngoại tệ từ nguồn tiền kiều hối nhận VND.

Chi tiết Quý khách hàng vui lòng xem Thể lệ đính kèm. Tiếng Việt – English

Thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ điểm giao dịch Eximbank gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7 thông qua Hotline 1800 1199.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất