Saturday, May 11, 2024

LienVietPostBank triển khai chương trình Gà vàng như ý – Phú quý cả năm

Nhân dịp năm mới, từ ngày 03/01/2017 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt triển khai chương trình khuyến mại huy động vốn “Gà vàng như ý – Phú quý cả năm” với nhiều giải thưởng có giá trị hấp dẫn. Tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm từ 03/01/2017 sẽ được tham gia đồng thời 2 chương trình sau:

1. Chương trình quay số trúng thưởng “Gà vàng như ý”

Thời gian triển khai: Từ 03/01/2017 đến hết 31/3/2017

Đối tượng khách hàng: Các Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy tối thiểu từ 10.000.000 VND trở lên với kỳ hạn gửi tối thiểu từ 01 tháng trở lên và đảm bảo được điều kiện bội số tiền gửi (= tổng số tiền gửi x kỳ hạn gửi) tối thiểu từ 20.000.000 VND theo quy định/thể lệ chương trình khuyến mại;

Phạm vi triển khai: Trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và các PGD Bưu Điện thuộc mạng lưới Tiết kiệm Bưu điện.

Loại tiền áp dụng: VND

Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng cuối kỳ
Mô tả: Mỗi khách hàng khi gửi tiết kiệm thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ được cấp các mã số dự thưởng (số lượng mã sẽ được tính căn cứ trên lượng tiên và kỳ hạn gửi ). Cuối kỳ LienVietPostBank sẽ tổ chức quay số may mắn:
Cơ cấu giải thưởng

Công thức tính mã số dự thưởng
Số lượng mã số dự thưởng khách hàng được cấp trên 01 sổ tiết kiệm phát sinh được tính dựa trên tỷ lệ tổng số tiền gửi (số tiền gửi x kỳ hạn gửi) và mức quy điểm cơ sở;

STT Kỳ hạn gửi tiền Hệ số thưởng
1 Từ 01 tháng đến dưới 15 tháng 1
2 Từ 15 tháng trở lên 1.5

Mã số may mắn dự thưởng gồm 13 ký tự trên kênh Ngân hàng (dạng XXXXXX – YYYYYYY) hoặc 16 ký tự trên kênh Bưu điện (dạng XXXXXX XXX-YYYYYYY) được sinh ra theo nguyên tắc:

XXXXXX hoặc XXXXXXXXX: gồm 06 hoặc 09 ký tự là số sổ tiết kiệm của Khách hàng.
YYY YYYY: gồm 07 ký tự số theo thứ tự bắt buộc từ 000 0001 – 999 9999 tương ứng với lượng mã số Khách hàng được cấp xác định theo công thức tại mục trên.

(Mã số này được xác định tại thời điểm khách hàng gửi tiết kiệm và đưa vào kho mã số dự thưởng ngay sau khi kết thúc thời gian quy định của chương trình khuyến mại nếu khách hàng không rút gốc trước hạn trước thời điểm thực hiện quay số.)

2. Chương trình tặng quà ngay cho khách hàng “Phú quý cả năm”
Thời gian triển khai: Từ ngày 03/01/2017 đến 25/01/2017 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình tùy điều kiện nào đến trước;
Đối tượng triển khai: Các Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy với mức tiền gửi tối thiểu từ 30.000.000 VND với kỳ hạn từ 01 tháng trở lên đáp ứng được quy định/thể lệ chương trình khuyến mại;
Phạm vi triển khai: Trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việtvà các PGD Bưu Điện thuộc mạng lưới Tiết kiệm Bưu điện.
Loại tiền tệ áp dụng: VND;
Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay hấp dẫn theo mức tiền gửi và kỳ hạn gửi;
Sản phẩm khuyến mại: Các sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn (không bao gồm tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt)
Để biết thêm thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 57 77 58 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất