Saturday, October 28, 2023

Mở thẻ ngay – Tiền thưởng trao tay cùng Nam A Bank

Mở thẻ ngay – Tiền thưởng trao tay cùng Nam A Bank với chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng mới.

1. Thời gian triển khai: Từ 01/04/2018 – 01/06/2018.

2. Nội dung chương trình: Tặng 500.000 VNĐ cho 1.000 Chủ thẻ đầu tiên có tổng doanh số giao dịch hợp lệ từ 3.000.000 VNĐ trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ và được ghi nhận vào hệ thống Nam A Bank trước ngày 01/07/2018.

3. Đối tượng áp dụng:
– Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank mở mới thẻ lần đầu và thẻ được phát hành từ ngày 01/04/2018 đến ngày 01/06/2018.
– Không áp dụng cho:

 • Thẻ tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp.
 • Thẻ tín dụng Cán bộ nhân viên (CBNV) Nam A Bank, thẻ tín dụng cho người thân của CBNV Nam A Bank, thẻ phụ, thẻ Cash Card, thẻ gia hạn và thẻ cấp lại.
 • Khách hàng hợp lệ tham gia chương trình “Mở thẻ hoàn tiền”.

– Lưu ý:

 • Ngày phát hành thẻ: Là ngày thẻ được phát hành ghi nhận trên hệ thống Nam A Bank.
 • Mở mới thẻ lần đầu: Khách hàng chưa từng mở thẻ tín dụng tại Nam A Bank.

4. Các quy định khác:

 • Doanh số giao dịch được hiểu là giá trị giao dịch tại điểm chấp nhận thẻ (POS, mPOS) hoặc thanh toán trực tuyến trên mạng được ghi nhận thành công trên hệ thống của Nam A Bank và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch. Đối với những giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt sẽ không được tính vào doanh số giao dịch.
 • Doanh số giao dịch không được tính đối với các giao dịch thẻ chưa được ghi nhận, các giao dịch thẻ bị hủy, các giao dịch thẻ đã được ghi nhận nhưng sau đó được hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần, các khoản thuế được hoàn khi mua sắm tại nước ngoài.
 • Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ, thẻ không bị tạm ngưng hoặc bị hủy, thẻ không trong tình trạng chậm thanh toán và không trong tình trạng nghi ngờ phát sinh gian lận.
 • Trong trường hợp Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản thẻ tín dụng quốc tế thì doanh số giao dịch sẽ tự động bị hủy. Nam A Bank sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu quy đổi doanh số giao dịch nào vào hoặc sau ngày Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản.
 • Số tiền thưởng sẽ được Nam A Bank chuyển trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank của khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 01/07/2018.
 • Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định chung cuộc.

5. Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Nam A Bank – Hotline 1900 6679.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất