Wednesday, May 8, 2024

Mua sắm cùng VinID và thẻ Eximbank Visa – Cơ hội đi Nga xem FIFA World Cup

Mua sắm cùng VinID và thẻ Eximbank Visa – Cơ hội đi Nga xem FIFA World Cup.

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất