Monday, May 13, 2024

Mua sắm nhanh – Ưu đãi thả phanh tại Mạng Xanh với LienVietPostBank

1.Tên chương trình khuyến mại: “Mua sắm nhanh – Ưu đãi thả phanh tại Mạng Xanh”

2.Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/08/2016 đến hết ngày 12/10/2016.

3.Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng sử dụng Thẻ LienVietPostBank.

4.Phạm vi áp dụng: Thanh toán trực tuyến trên trang web thương mại điện tử https://mangxanh.vn .

lienvietpostbank-mang-xanh

5.Nội dung ưu đãi:

Ưu đãi 1: Tặng voucher giảm giá 100.000 VNĐ
– Tặng Voucher giảm giá 100.000 VNĐ cho các đơn hàng có giá trị từ 200.000 VNĐ trở lên;

– Áp dụng cho tất cả các sản phẩm được Mạng Xanh cung cấp tại trang web https://mangxanh.vn trong suốt thời gian triển khai chương trình và thanh toán bằng Thẻ LienVietPostBank (bao gồm: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa và Thẻ trả trước);

– Số lượng: 200 đơn hàng thành công (đặt hàng và thanh toán thành công) đầu tiên.

Ưu đãi 2: Tặng voucher giảm giá 10% giá trị đơn hàng
– Giảm giá 10% trên tổng giá trị đơn hàng thanh toán bằng Thẻ LienVietPostBank trên trang web https://mangxanh.vn;

– Áp dụng cho tất cả các sản phẩm (Trừ các sản phẩm Bỉm và Sữa) được Mạng Xanh cung cấp tại trang web https://mangxanh.vn trong suốt thời gian triển khai chương trình và thanh toán bằng Thẻ LienVietPostBank (bao gồm: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa và Thẻ trả trước) và không áp dụng cho 200 đơn hàng đầu tiên được hưởng Ưu đãi 1 theo chương trình.

6. Điều khoản quy định:

Ưu đãi 1:
– Không cộng dồn với các mã giảm giá khác;

– Không quy đổi thành tiền mặt;

– Mỗi Thẻ chỉ được sử dụng mã giảm giá 01 lần;

– Ưu đãi 1 sẽ kết thúc khi hết số lượng đơn hàng hoặc hết thời gian khuyến mại;

Ưu đãi 2:
– Không cộng dồn với các mã giảm giá khác;

– Không quy đổi thành tiền mặt;

– Mỗi Thẻ được áp dụng nhiều lần;

– Ưu đãi 2 áp dụng trong suốt thời gian khuyến mại.

7. Hướng dẫn mua hàng và nhận ưu đãi:

https://mangxanh.vn/huong-dan-mua-hang-va-nhan-uu-dai-tai-mangxanh-vn/

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất