Tuesday, May 7, 2024

Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Passbook

Tên chương trình: “Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Passbook”.Thời gian: Từ ngày 20/07/2017 đến hết ngày 15/10/2017 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank Passbook Card

Nội dung: Hoàn tiền 0,5% doanh số cho chủ thẻ (bao gồm thẻ hiện hữu và thẻ mới) có doanh số thanh toán tích lũy từ 2.000.000 đồng trở lên sớm nhất trong thời gian triển khai khuyến mại.

Tổng chi phí giải thưởng: 22 triệu đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ:

  • Dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 1199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất