Saturday, May 11, 2024

Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Platinum

Thời gian: Từ 01/10/2017 đến 28/12/2017.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank Visa Platinum.

Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank-Visa Auto Card.

Nội dung:

  • Thẻ phát hành mới: miễn phí phát hành thẻ; tặng 1.000.000 đồng cho thẻ (chính, phụ) có phát sinh 1 giao dịch từ 3.000.000 đồng trở lên trong thời gian khuyến mại, tổng tiền thưởng 300 triệu đồng. Trường hợp khách hàng chấm dứt sử dụng thẻ Eximbank Visa Platinum từ ngày 01/08/2017 đến 30/09/2017 để phát hành lại thẻ Eximbank Visa Platinum không được xem là thẻ phát hành mới (được áp dụng như thẻ hiện hữu).
  • Thẻ hiện hữu: tặng 700.000 đồng cho thẻ (chính, phụ) có doanh số tích lũy từ 5.000.000 đồng trở lên trong thời gian khuyến mại, tổng tiền thưởng 490 triệu đồng.

Tổng giải thưởng toàn bộ chương trình: 790 triệu đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7:

  • Điện thoại: 1800 1199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất