Wednesday, May 8, 2024

Quét QR code cùng OCB Mastercard

Giảm ngay 100.000 VND cho đơn hàng từ 1.000.000 VND khi thanh toán bằng phương thức Mastercard QR bằng thẻ OCB Mastercard tại Nguyễn Kim. Thời gian áp dụng: 01/03/2018 đến 31/03/2018.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất