Thursday, May 9, 2024

Rộn rã mùa tựu trường cùng PVcomBank

Rộn rã mùa tựu trường cùng PVcomBank từ nay đến hết ngày 05/09/2017 giảm ngay 10% (tối đa 1.000.000 đồng) khi mua các sản phẩm điện tử và thanh toán bằng thẻ PVcomBank Mastercard tại siêu thị Nguyễn Kim.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất