Sunday, October 29, 2023

Sacombank ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có số dư tài khoản thanh toán lớn

Ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có số dư tài khoản thanh toán lớn.

Mức ưu đãi:

  • Số dư bình quân TKTT 50 triệu – 100 triệu đồng: khách hàng được giảm 50% phí.
  • Số dư bình quân TKTT trên 100 triệu – 200 triệu đồng: khách hàng được giảm 70% phí.
  • Số dư bình quân TKTT lớn hơn 200 triệu đồng: khách hàng được miễn phí.

Loại phí được ưu đãi:

  • Phí nộp tiền mặt vào tài khoản của chính khách hàng, của người khác trong/ngoài hệ thống; cùng/khác tỉnh, thành phố.
  • Phí rút tiền mặt khác tỉnh, thành phố.
  • Phí chuyển khoản trong hệ thống nhận bằng tài khoản/CMND.
  • Phí chuyển khoản ngoài hệ thống.

Liên hệ

  • 1900 5555 88
  • ask@sacombank.com
  • Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất