Friday, November 3, 2023

Samsung Pay – công nghệ thanh toán một chạm thời thượng hợp tác cùng Techcombank

Từ ngày 13/8 – 23/9/2018, Techcombank hợp tác với Samsung mang đến cho các chủ thẻ nội địa F@st Access một ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi khách hàng giao dịch qua SAMSUNG PAY – CÔNG NGHỆ THANH TOÁN MỘT CHẠM THỜI THƯỢNG.

Ưu đãi cho khách hàng có giao dịch đầu tiên qua ứng dụng Samsung Pay

Chi tiết: Tặng 100,000 VNĐ cho 1,000 khách hàng có giao dịch đầu tiên trong giai đoạn 1 với giá trị tối thiểu đạt mức 100.000 VNĐ/ giao dịch qua Samsung Pay (Giao dịch ≥100.000 VNĐ).

Điều kiện áp dụng:

 • Mỗi KH (tính theo số thẻ) được hoàn 1 lần trong suốt chương trình
 • Số lượng: Hoàn tối đa 1,000 chủ thẻ có giao dịch thỏa mãn điều kiện từ 13/8 đến hết 23/9/2018.
 • Lưu ý: trường hợp các giao dịch đầu tiên của Chủ thẻ nhỏ hơn 100,000 VNĐ thì không đạt điều kiện. Chỉ bắt đầu tính khi chủ thẻ có giao dịch từ 100,000 VNĐ trở lên (Giao dịch ≥100,000 VNĐ)

Ưu đãi dành cho khách hàng có doanh số giao dịch cao nhất qua ứng dụng Samsung Pay

Chi tiết: Hoàn tiền 2,000,000 VNĐ cho 11 chủ thẻ trong 2 tuần đầu và 12 chủ thẻ cho các tuần tiếp theo có tổng giá trị giao dịch cao nhất theo tuần (Tổng số lượng hoàn tiền: Tối đa 70 chủ thẻ).

Điều kiện áp dụng:

 • Chủ thẻ phải đạt số lượng giao dịch tối thiểu 5 giao dịch trở lên tại 5 điểm thanh toán của 5 đối tác khác nhau và đạt tổng giá trị giao dịch qua Samsung Pay từ 5,000,000 VNĐ trở lên (Giá trị GD ≥ 5,000,000 VNĐ/ tuần) trong tuần xét thưởng.
 • Trường hợp KH có giá trị giao dịch theo tuần bằng nhau, xét tiếp các điều kiện theo thứ tự ưu tiên như sau:
  + (1) Có số lượng giao dịch qua Samsung Pay trong tuần xét cao hơn.
  + (2) Đạt tổng giá trị giao dịch trong thời gian ngắn hơn
 • Mỗi khách hàng được trúng thưởng 01 (lần) trong suốt thời gian khuyến mại (xét theo Số Thẻ)
 • Chủ thẻ đạt Ưu Đãi 1, và đồng thời đạt Ưu đãi 2 nếu đủ điều kiện và tổng số tiền được hoàn không vượt quá 2,100,000 VNĐ (Giá trị hoàn tiền ≤ 2,100,000 VNĐ)

Áp dụng điều khoản điều kiện xem tại đây

Hướng dẫn sử dụng Samsung Pay xem tại đây

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất