Tuesday, October 31, 2023

Sinh nhật vàng ngàn ưu đãi tại Nguyễn Kim cùng Eximbank

Sinh nhật vàng ngàn ưu đãi tại Nguyễn Kim áp dụng cho thẻ tín dụng quốc tế Eximbank từ 01/09/2018 đến 30/09/2018.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
    Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất