Sunday, May 12, 2024

Trung thu yêu thương 2018 cùng SCB

Ngày triển khai: Từ ngày 16/08/2018 Đến hết ngày 31/08/2018.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm hoặc sản phẩm thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế

Khách hàng tham gia các giao dịch gửi tiền tiết kiệm tại quầy bao gồm tái tục hoặc gửi mới,có số dư quy đổi từ 30.000.000 đồng và kỳ hạn từ 06 tháng trở lên sẽ được khuyến mại từ 1.800 đồng, số tiền này sẽ đóng góp vào Quỹ.

KH sử dụng thẻ TDQT/TTQT SCB với mỗi giao dịch từ 1.000.000 đồng thanh toán hàng hóa dịch vụ sẽ được khuyến mại 600 đồng, số tiền này KH sẽ đóng góp vào Quỹ.

Các quy định khi tham gia chương trình:

  • Số tiền KH được khuyến mại để đóng góp ủng hộ Quỹ tặng quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu năm 2018 không được quy đổi ra giá trị tiền mặt để nhận.
  • KH tham gia chương trình này vẫn được tham gia các chương trình ưu đãi khác (nếu thỏa điều kiện).
  • Quy định đối với KH tiền gửi: Số tiền KH được khuyến mại sẽ được ghi nhận đóng góp vào Quỹ trong tất cả các trường hợp, kể cả khi KH rút vốn trước hạn (một phần/toàn phần).

Quy định đối với KH sử dụng thẻ TDQT/TTQT:

  • Tổng số tiền giao dịch hợp lệ được tính bằng cách cộng gộp giá trị của các giao dịch trên nhiều tài khoản nếu 1 chủ thẻ có nhiều hơn 1 tài khoản thẻ tín dụng.
  • Chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính, giao dịch của thẻ phụ được tính vào thẻ chính.
  • Giao dịch hợp lệ phải có ngày giao dịch nằm trong khoảng thời gian triển khai chương trình và hạch toán vào hệ thống SCB chậm nhất vào 23h59 ngày 03/09/2018.

Chương trình không áp dụng đối với các trường hợp:

  • Chủ thẻ TDQT SCB có nợ xấu, gian lận hoặc bị bắt buộc hủy thẻ trong thời gian của chương trình diễn ra.
  • KH đã hủy Thẻ hoặc yêu cầu hủy Thẻ trước hoặc vào ngày SCB triển khai chương trình.

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất