Sunday, May 12, 2024

Tưng bừng World Cup 2018 với thẻ SCB Visa

Tặng bình nước thể thao FIFA World Cup 2018 cho 2.000 Khách hàng đầu tiên phát hành mới Thẻ tín dụng quốc tế SCB Visa (thẻ chính) sớm nhất trong thời gian triển khai chương trình và kích hoạt thẻ trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành.

Ngày triển khai: Từ ngày 04/04/2018 Đến hết ngày 30/06/2018.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành mới Thẻ tín dụng quốc tế SCB Visa

Các quy định khác:

  • Chương trình áp dụng đồng thời với chương trình “Phát hành ngay – Quà trao tay” (nếu Khách hàng thỏa điều kiện).
  • Mỗi Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 1 lần trong chương trình này.
  • Các trường hợp không được nhận ưu đãi:

+ Chủ thẻ tín dụng SCB bị bắt buộc hủy thẻ trong thời gian của chương trình diễn ra và vào các thời điểm trao quà tặng.

+ Khách hàng từ chối ưu đãi, yêu cầu hủy thẻ trước hoặc vào ngày SCB trao quà tặng.

  • SCB có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ nội dung chương trình vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải được sự đồng ý của Khách hàng.
  • Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các điều kiện, điều khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này và theo tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng quốc tế SCB.
  • Các nội dung khác được thực hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại và các quy định hiện hành có liên quan của SCB.

Chi tiết chương trình xem tại đây.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất