Thursday, October 26, 2023

Ưu đãi 10% dành cho chủ thẻ Eximbank-Visa tại hệ thống Viễn Thông A

Chương trình ưu đãi 10% dành cho chủ thẻ Eximbank-Visa tại hệ thống Viễn Thông A.

vienthonga-eximbank

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
Email:card@eximbank.com.vn

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất