Wednesday, May 8, 2024

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card

Thời gian: Từ ngày 20/05/2017 đến hết ngày 15/08/2017 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank-Visa Auto Card

Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank-Visa Auto Card.

Nội dung:

  • Thẻ phát hành mới: Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ chính và thẻ phụ; tặng 500.000 đồng cho thẻ chính có phát sinh 1 giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên trong thời gian khuyến mại, tổng tiền thưởng 150 triệu đồng.
  • Thẻ hiện hữu: Tặng 300.000 đồng cho thẻ chính và thẻ phụ có phát sinh 1 giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên trong thời gian khuyến mại, tổng tiền thưởng 90 triệu đồng.

Tổng tiền thưởng toàn bộ chương trình: 240 triệu đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7:

  • Điện thoại: 1800 1199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất