Friday, May 10, 2024

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card

Thời gian: Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 28/12/2017 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank-Visa Auto Card.

Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank-Visa Auto Card.

Nội dung:

  • Thẻ phát hành mới: Miễn phí thường niên năm đầu tiên; tặng 400.000 đồng cho thẻ chính phát sinh một giao dịch từ 1.000.000 đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại, tổng tiền thưởng 120 triệu đồng. Trường hợp khách hàng chấm dứt sử dụng thẻ tín dụng Eximbank từ ngày 01/08/2017 đến 30/09/2017 để phát hành lại thẻ Eximbank Visa Auto Card không được xem là thẻ phát hành mới (được áp dụng như thẻ hiện hữu).
  • Thẻ hiện hữu: Tặng 300.000 đồng cho thẻ phát sinh một giao dịch từ 1.000.000 đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại, tổng tiền thưởng 120 triệu đồng.

Tổng giải thưởng toàn bộ chương trình: 240 triệu đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7:

  • Điện thoại: 1800 1199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất