Monday, May 13, 2024

Ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên của Techcombank

Chương trình Ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên khi tham gia giải pháp tài chính kết hợp bảo vệ Bách Lộc Toàn Gia với phí bảo hiểm từ 40 triệu/năm từ ngày 01/08/2018 đến 30/09/2018.

ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG SỞ HỮU TIỀT KIỆM TECHCOMBANK

  • Áp dụng cho Tiết kiệm hiện hữu hoặc mở mới với kỳ hạn ít nhất 6 tháng, hình thức gửi tại quầy hoặc online cho các sản phẩm: Tiết kiệm thường (lĩnh lãi các kỳ hạn tháng/quý/cuối kỳ), Tiết kiệm Phát Lộc và Tiết kiệm trả lãi trước.
  • Tặng tiền vào tài khoản khách hàng như sau:
Số tiền tiết kiệm (đồng) Giá trị tiền tương đương
Từ 200 triệu đến dưới 300 triệu 6% phí bảo hiểm năm
Từ 300 triệu đến dưới 400 triệu 7% phí bảo hiểm năm
Từ 400 triệu đến dưới 500 triệu 8% phí bảo hiểm năm
Từ 500 triệu 9% phí bảo hiểm năm
(với phí bảo hiểm từ 60 triệu/năm)

 

ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM QUA THẺ TECHCOMBANK

  • Áp dụng cho thẻ Visa/Master Credit, Visa Debit, Fast Access và JCB Dream Card.​
  • Tặng tiền vào tài khoản khách hàng như sau:
Phí bảo hiểm của 1 hợp đồng (VND/năm) Giá trị tiền tương đương
Từ 40 triệu đến dưới 60 triệu 6% phí bảo hiểm năm
Từ 60 triệu 8% phí bảo hiểm năm

 

Chương trình áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất