Wednesday, May 8, 2024

Ưu đãi dành cho chủ thẻ Eximbank JCB

Ưu đãi dành cho chủ thẻ Eximbank JCB – Đại náo phố trà sữa từ ngày 01/03/2018.

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất