Friday, May 10, 2024

Ưu đãi giảm 1.000.000 đồng tại Nguyễn Kim dành cho chủ thẻ Eximbank-MasterCard

Ưu đãi giảm 1.000.000 đồng tại Nguyễn Kim dành cho chủ thẻ Eximbank-MasterCard từ ngày 25/11/2016 đến ngày 08/12/2016.

eximbank-nguyenkim-mastercard

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
Email: card@eximbank.com.vn

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất