Thursday, November 2, 2023

Ưu đãi tại siêu thị Saigon Co.op dành cho khách hàng ABBank

Vào mỗi thứ Hai, Ba và Tư trong thời gian khuyến mại, chủ thẻ ABBANK VISA đủ điều kiện sẽ nhận được quà tặng (bộ hộp thủy tinh) cho hóa đơn từ 1.500.000 đồng (Hóa đơn tại cùng siêu thị và cùng ngày được phép cộng dồn).

abbank-coop-mart

Số lượng quà tặng là 34.000 và sẽ được phát trên cơ sở đến trước nhận trước.

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 27/01/2017.

Địa điểm áp dụng: Toàn bộ hệ thống siêu thị Saigon Co.op.

Điều kiện & Điều khoản áp dụng:

Hóa đơn tại cùng siêu thị và cùng ngày được phép cộng dồn với điều kiện tất cả hóa đơn đều được thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa.
Chủ thẻ phải quy đổi tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng của siêu thị nơi chủ thẻ có giao dịch đủ điều kiện.
Chủ thẻ phải là thành viên trong chương trình khách thân thiết của siêu thị Saigon Co.op.
Để tránh hiểu nhầm, quà tặng sẽ được tặng trên cơ sở đến trước nhận trước và không được quy đổi thành tiền hoặc vật phẩm khác.
Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận quà một lần trong toàn bộ thời gian ưu đãi.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

- Advertisement -

Bài viết mới nhất